"personal intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobista interwencja
  1. personal przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After the personal intervention of the Emperor, the ban was lifted.

powered by  eTutor logo