"persistent use" — Słownik kolokacji angielskich

persistent use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uparte wykorzystanie
  1. persistent przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My symptoms are rare but becaume commonplace with persistent use.