"permanent stage" — Słownik kolokacji angielskich

permanent stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stały etap
  1. permanent przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first permanent stage seems to have been built in 1815 to a design by the then local parish priest.