BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"permanent injunction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakaz sądowy na czas nieokreślony
  1. permanent przymiotnik + injunction rzeczownik
    Silna kolokacja

    He soon was issued a permanent injunction against the Tour.

powered by  eTutor logo