PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"performed featuring" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonane zamieszczanie
  1. perform czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film's closing theme song "A World of Our Own" is performed by Surface featuring Bernard Jackson.

    Podobne kolokacje: