Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pebbly beach" — Słownik kolokacji angielskich

pebbly beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża kamienista
  1. pebbly przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A new world opened to her eyes as they came out upon the pebbly beach full of people enjoying their afternoon promenade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo