"pełne zatrudnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pełne zatrudnienie" po polsku — Słownik angielsko-polski

pełne zatrudnienie

rzeczownik
  1. full employment  
    Pełne zatrudnienie jest stanem równowagi na rynku pracy, tj. wielkość popytu na pracę jest równa wielkości podaży pracy.

"pełne zatrudnienie" — Słownik kolokacji angielskich

full employment kolokacja
  1. full przymiotnik + employment rzeczownik = pełne zatrudnienie
    Bardzo silna kolokacja

    First you'd need a government who actually wanted full employment.

    Podobne kolokacje: