"total employment" — Słownik kolokacji angielskich

total employment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowite zatrudnienie
  1. total przymiotnik + employment rzeczownik
    Silna kolokacja

    But total employment is down half a million since then.