"parole authority" — Słownik kolokacji angielskich

parole authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza zwolnienia warunkowego
  1. parole rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After his release, the police circulated photographs obtained from parole authorities.

    Podobne kolokacje: