ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"parent organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizacja macierzysta
  1. parent rzeczownik + organization rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A degree from the parent organization might be considered an insult.

powered by  eTutor logo