Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"packing shed" — Słownik kolokacji angielskich

packing shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opakowanie odprowadziło
  1. packing rzeczownik + shed rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bananas are carried on the heads of laborers to the nearest road, then transported by trucks and motor trailers to the packing shed.

    Podobne kolokacje: