ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"overused word" — Słownik kolokacji angielskich

overused word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadużyte słowo
  1. overused przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I know it's an overused word, but we're all interconnected in some strange way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo