"overt response" — Słownik kolokacji angielskich

overt response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jawna odpowiedź
  1. overt przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Heem made no overt response, because he was unwilling to reconcile himself either to victory or defeat when both meant the end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo