"organized way" — Słownik kolokacji angielskich

organized way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uporządkowana droga
  1. organized przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Everything which consciousness could identify had to move in some organized way.

    Podobne kolokacje: