"option to buy" — Słownik kolokacji angielskich

option to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opcja kupić
  1. buy czasownik + option rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the contract there is also an option to buy him at the end of the season.

    Podobne kolokacje:

podobne do "option to buy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "option to buy" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo