"opposition politician" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityk opozycyjny
  1. opposition rzeczownik + politician rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Next to go were the phone lines to opposition politicians.

powered by  eTutor logo