"operator claims" — Słownik kolokacji angielskich

operator claims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operator twierdzi
  1. operator rzeczownik + claim czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since the network was started in 2001, it has helped solve 15 such cases, its operators claim.

    Podobne kolokacje: