"open to a response" — Słownik kolokacji angielskich

open to a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarty na odpowiedź
  1. open czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film opened in November 1996 to an average response at the box office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo