"open stand" — Słownik kolokacji angielskich

open stand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarte stoisko
  1. open przymiotnik + stand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I takes a bold and open stand on the general plea of 'Not guilty' to nothing.

    Podobne kolokacje: