PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"open featuring" — Słownik kolokacji angielskich

open featuring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarte zamieszczanie
  1. open czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This new facility, called The Pearl Room, opened in late 2006 featuring 180 degree Swan River views.

    Podobne kolokacje: