"one-syllable word" — Słownik kolokacji angielskich

one-syllable word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden-sylaba słowo
  1. one-syllable przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In one-syllable words, exactly what the hell are you telling me, Johnny?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo