"one-shot deal" — Słownik kolokacji angielskich

one-shot deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedna całość umowa
  1. one-shot przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I'm pretty sure that's their attitude and they look at that as a one-shot deal."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo