"once run" — Słownik kolokacji angielskich

once run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś pobiec
  1. run czasownik + once przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    At 3, he ran once and could not finish the race.

    Podobne kolokacje: