BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"on participation" — Słownik kolokacji angielskich

on participation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na udziale
  1. on przyimek + participation rzeczownik
    Silna kolokacja

    The first is the adoption of a position on participation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo