"omnipotent entity" — Słownik kolokacji angielskich

omnipotent entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszechmocny podmiot
  1. omnipotent przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Aliens that have either disappeared and left only ruins or developed to godlike, practically omnipotent entities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo