"old league" — Słownik kolokacji angielskich

old league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stara liga
  1. old przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I looked over at the nine dignified men, 56 to 86 years old, veterans of the Negro leagues.

    Podobne kolokacje: