"old lad" — Słownik kolokacji angielskich

old lad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary chłopak
  1. old przymiotnik + lad rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "One moment, old lad," he said to his new friend.

    Podobne kolokacje: