Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"officially stripped" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie zdjąć
  1. strip czasownik + officially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Since October 22, 2012 Lance Armstrong was officially stripped of all of his Tour de France titles since 1998.