BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of people" — Słownik kolokacji angielskich

of people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ludzi
  1. of przyimek + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd rather not have help from any of you people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo