"of Madison Garden" — Słownik kolokacji angielskich

of Madison Garden kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the garden
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Madisona Ogród
  1. of przyimek + garden rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You know the land at the back of your garden?

    Podobne kolokacje: