"occur together" — Słownik kolokacji angielskich

occur together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastąp razem
  1. occur czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    Both may occur together in the same example, depending on the relevant point of view.

powered by  eTutor logo