"occur in words" — Słownik kolokacji angielskich

occur in words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastąp słownie
  1. occur czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This process never occurs in words of Gurindji origin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo