PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"occur during the stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastąp podczas etapu
  1. occur czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mechanism for X inactivation will occur during the embryonic stage.