"objective way" — Słownik kolokacji angielskich

objective way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga celu
  1. objective przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "But I am sure one day people will write again the story of this town in a more objective way. "

    Podobne kolokacje: