"not-so-subtle way" — Słownik kolokacji angielskich

not-so-subtle way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): not-so-subtle droga
  1. not-so-subtle przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It occurred to Chris a thousand times to ask, lead up to it in some subtle or not-so-subtle way, but he never did.

    Podobne kolokacje: