TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"not to comply with something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "not to comply with something" po angielsku

not to comply with something

  1. nie stosować się do czegoś
czasownik
  1. być zgodnym z czymś, konweniować
    meet specified standards
  1. podporządkować się czemuś, stosować się do czegoś
    to agree with something, to behave accordingly
    Either you comply with the rules or you change the team. (Albo zastosujesz się do zasad, albo zmienisz zespół.)