"nominate for Costume Design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nominuj na Projekt kostiumu
  1. nominate czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film was however nominated for Costume Design.

    Podobne kolokacje:

podobne do "nominate for Costume Design" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "nominate for Costume Design" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik