"no longer lie" — Słownik kolokacji angielskich

no longer lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): już kłamstwo
  1. lie czasownik + long przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It always came back to her, and he could no longer lie even to himself.

    Podobne kolokacje: