"nightmare image" — Słownik kolokacji angielskich

nightmare image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz koszmaru
  1. nightmare rzeczownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Was he going to have to add Luke Armitage to his list of nightmare images now?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo