ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"night approach" — Słownik kolokacji angielskich

night approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście nocne
  1. night rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The lyrics tell of the narrator's failed attempts to hitch a ride from an intersection as night approaches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo