"nielegalny imigrant" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nielegalny imigrant" po polsku

nielegalny imigrant

rzeczownik
 1. illegal immigrant * , illegal alien American English  
  Illegal immigration will be trivialised if, in future, every illegal immigrant is seen simply as a person without a valid work permit. (Nielegalna imigracja ulegnie trywializacji, jeżeli w przyszłości każdy nielegalny imigrant będzie postrzegany po prostu jako osoba bez ważnego zezwolenia na pracę.)

"nielegalny imigrant" — Słownik kolokacji angielskich

illegal immigrant kolokacja
 1. illegal przymiotnik + immigrant rzeczownik = nielegalny imigrant
  Bardzo silna kolokacja

  Illegal immigrants should not be here in the first place.

illegal alien kolokacja
 1. illegal przymiotnik + alien rzeczownik = nielegalny imigrant
  Bardzo silna kolokacja

  Despite California's law, for example, the state is home to almost 50 percent of the nation's illegal aliens.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo