"nie dawać komuś spokoju" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie dawać komuś spokoju" po polsku

czasownik
 1. persecute
 2. niggle
  • męczyć, nie dawać spokoju (np. zmartwienia)
   The thought that he may not recover niggles me. (Myśl, że on może nie wyzdrowieć, nie daje mi spokoju.)
   Their suspicions niggled me. (Ich podejrzenia nie dawały mi spokoju.)
   Don't let your worries niggle you. (Nie pozwól, aby męczyły cię twoje zmartwienia.)

nie dawać komuś spokoju

idiom
 1. eat away at somebody
  • nie dawać komuś spokoju, gnębić kogoś
   Her words were eating away at me. (Jej słowa nie dawały mi spokoju.)
   Is something eating away at you? (Czy coś cię gnębi?)
 1. give somebody no peace  

powered by  eTutor logo