"news of one's pregnancy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości z czyjś ciąża
  1. pregnancy rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This sad news is followed by the news of Scarlett's pregnancy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo