"news of one's decision" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości z czyjś decyzja
  1. decision rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The dollar fell to slightly less than 153 yen after the news of the central bank's decision raced through Tokyo trading rooms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo