"news of one's appointment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości z czyjś spotkanie
  1. appointment rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Initial reaction to the news of Mr. Dam's appointment was favorable.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo