"news management" — Słownik kolokacji angielskich

news management kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości zarządzanie
  1. news rzeczownik + management rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How are they to avoid news management and psychological operations?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo