"news hound" — Słownik kolokacji angielskich

news hound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości pies gończy
  1. news rzeczownik + hound rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mixed in with the news hounds was the usual assortment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo