"network port" — Słownik kolokacji angielskich

network port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sieć port
  1. network rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sasser spreads by exploiting the system through a vulnerable network port (as do certain other worms).

    Podobne kolokacje:

podobne do "network port" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "network port" po angielsku

rzeczownik
two-port network = czwórnik (obwód elektryczny)

powered by  eTutor logo