"need windows" — Słownik kolokacji angielskich

need windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okna potrzeby
  1. need czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It needs new siding, windows and floor insulation.

    Podobne kolokacje: