PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"nearest port" — Słownik kolokacji angielskich

nearest port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższy port
  1. nearest przymiotnik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was necessary, therefore, to put in at the nearest port for a fresh supply.